Cầu Lô Xiên 4 Víp MB,1.000.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :22-01-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
22-01-20
21-01-2071,25,06,47Trúng160
20-01-2019,63,72,96Trúng139
19-01-2071,92,24,46Trúng123
18-01-2018,71,37,50Trúng169
17-01-2084,71,42,97Trúng135
16-01-2071,31,70,92Trúng161
15-01-2033,70,91,81Trúng127
14-01-2064,83,58,81Trúng156
13-01-2074,20,67,37Trúng133
12-01-2021,24,26,60Trượt164
11-01-2085,80,09,90Trúng140
10-01-2041,20,58,61Trúng158
09-01-2081,74,47,00Trúng148
08-01-2049,91,97,23Trúng153
07-01-2028,30,67,11Trúng154
06-01-2081,20,01,78Trượt147
05-01-2029,95,00,54Trúng123
04-01-2011,98,20,84Trúng127
03-01-2086,50,01,79Trúng147
02-01-2077,86,87,04Trúng130
01-01-2084,51,64,10Trúng169
31-12-1962,91,02,13Trượt130
30-12-1981,11,01,07Trúng163
29-12-1954,08,40,33Trượt135
28-12-1907,27,01,80Trúng124
27-12-1903,20,73,40Trượt135
26-12-1974,89,39,54Trúng156
25-12-1959,02,04,28Trúng125
24-12-1958,57,88,03Trúng148
23-12-1912,24,60,01Trúng125
22-12-1952,36,99,83Trượt139
21-12-1950,59,46,24Trúng149
20-12-1922,08,41,50Trượt146