Cầu Lô Xiên 3 Víp MB,700.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :22-01-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
22-01-20
21-01-2087,13,01Trúng169
20-01-2085,37,63Trúng165
19-01-2034,21,39Trúng141
18-01-2045,42,06Trúng172
17-01-2084,49,20Trúng131
16-01-2029,64,31Trúng173
15-01-2033,22,51Trúng125
14-01-2028,96,17Trúng158
13-01-2007,59,64Trúng171
12-01-2046,08,11Trúng169
11-01-2015,08,78Trúng168
10-01-2082,57,21Trượt127
09-01-2028,34,87Trượt138
08-01-2067,16,33Trượt171
07-01-2071,33,98Trúng145
06-01-2048,94,68Trượt155
05-01-2012,88,95Trúng137
04-01-2088,71,70Trúng157
03-01-2033,23,43Trúng142
02-01-2038,98,08Trượt179
01-01-2084,36,87Trúng123
31-12-1912,45,67Trúng154
30-12-1929,17,40Trúng158
29-12-1960,01,66Trúng148
28-12-1923,65,80Trúng125
27-12-1954,97,93Trượt120
26-12-1919,49,47Trúng164
25-12-1958,24,72Trúng130
24-12-1960,35,64Trượt128
23-12-1901,03,75Trúng142
22-12-1969,63,96Trúng137
21-12-1946,12,49Trúng121
20-12-1994,99,50Trúng162