Cầu 3 Càng Supper VIP MB,500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :24-08-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Ba Càng VIP Kết quả Theo
24-08-19
23-08-19347Trúng161
22-08-19093Trúng189
21-08-19137Trúng183
20-08-19265Trúng184
19-08-19082Trúng197
18-08-19556Trượt173
17-08-19598Trúng183
16-08-19374Trúng168
15-08-19765Trượt181
14-08-19980Trượt194
13-08-19596Trượt166
12-08-19859Trúng182
11-08-19376Trúng179
10-08-19040Trúng192
09-08-19809Trượt194
08-08-19562Trúng199
07-08-19074Trượt185
06-08-19684Trượt191
05-08-19406Trượt170
04-08-19445Trượt198
03-08-19469Trượt173
02-08-19759Trượt199
01-08-19501Trượt171
31-07-19096Trượt187
30-07-19625Trượt190
29-07-19918Trúng191
28-07-19008Trúng173
27-07-19694Trúng181
26-07-19420Trúng187
25-07-19382Trúng199
24-07-19830Trượt168
23-07-19074Trúng187
22-07-19458Trượt161